ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

a www.termofol-futes.hu weboldalon történő árajánlat kérésre

  1. Általános információk

1.1.      A Szolgáltató adatai

A www.termofol-futes.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: CNS-HUNGÁRIA Kft.

Székhely: .4033 Debrecen Pajzs utca 11/B.

Ügyvezető: Torma András

Adószám: 13808107-2-09

Cégjegyzékszám: 09 09 012896

Statisztikai számjel: 13808107-7022-113-09.

E-mail cím: dservicehungary@gmail.com

Tárhelyszolgáltató neve: Digitalocean LLC.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@digitalocean.com

1.2. Fogalmak

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot  nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Ajánlatkérő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot kért

Felek: a Szolgáltató és az Ajánlatkérő együttesen

Árajánlat: az Ajánlatkérő által kiválasztott szolgáltatás tartalmát, általános forgalmi adóval növelt, bruttó árát tartalmazó, Szolgáltató által elektronikus formában megküldött ajánlat

  1.    Az ajánlatkérés menete

2.1. Az áru bemutatása, akciós termékek

A weboldalon minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a ajánlatkérő számára az áru kiválasztását és az ajánlatkérés melletti döntést.  Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A termékek köre folyamatosan változhat, bővülhet.  A weboldalon olykor akciókat kínálunk, az egyes akciók egyértelműen feltüntetésre kerülnek, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével.  Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.2. Az áru kiválasztása, az ajánlatkérés menete

A termékkategóriákból kiválasztott áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, az ajánlatkérő döntését elősegítő információkat megadni. A kiválasztott áru képére történő kattintást követően az ajánlatkéréshez ki kell tölteni a megjelenő mezők adatait. Az ajánlatkérő és a termék alábbi adatait kötelezően meg kell adni: ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termék színe, mérete. Az adatok kitöltése után az Ajánlatkérés küldése gombra kattintva kerül sor az ajánlatkérés véglegesítésére és feladására.

A Szolgáltató az ajánlatkérés teljesítése céljából kezelheti az ajánlatkérő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

2.3. Ajánlatkérés visszaigazolása, megküldése

 A Szolgáltató az ajánlatkérés megérkezését követően köteles az ajánlatkérő részére az ajánlatkérést e-mailben visszaigazolni. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. Szolgáltató az ajánlatot legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 48 órán belül küldi meg.

  1. Panaszkezelés

Amennyiben az Ajánlatkérőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy az ajánlatkéréssel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:

e-mail: dservicehungary@gmail.com

telefon: 06 30 550 0852

Postai cím: 4034 Debrecen, Csenger utca 28.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül az Ajánlatkérőt tájékoztatja. Amennyiben Ajánlatkérő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

  1. Hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozás

A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy a Szolgáltató hírlevelére, nyereméynjátékra feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Ajánlatkérők részére.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

Az Ajánlatkérő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató törli az Ajánlatkérő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

  1.  A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ajánlatkérőkre terjed ki.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF az Ajánlatkérő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő ajánlatkérésekre az ajánlatkérés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.